* Лемколянд на добраніч * Lemkoland na dobranoc *

Дорогы діточкы і родиче, в пятницю просиме Вас на вечорну оповістку до сну, тым разом почуєте байку „О смоку, што над Лабівцьом сідил”,
Істория о страшным зьвірятиску, велькым як прицерковна дзвіниця… Хочете знати, што было дальше? Слухайте Радіо Лемко в пятницю (10.06.2016р.) о год. 19.00, повторіня в суботу і в неділю о 18.00. Просиме не лем діти! :) В програмі будемe бесідувати про конкурс для діти, котрий організує Лемколянд разом з Радіо Лемко! Веце дрібниц уж недолго на нашій  інтернетовій стороні.

Байку мож прочытати в книжці „Як липняне сонце до міха імали”, выданій
в 2001 р. през ЛАПіТ „Кычера” з Лігниці.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Drogie dzieci i rodzice, w piątek zapraszamy Was na wieczorną opowiastkę do snu, tym razem wysłuchacie bajkę „O smoku, szto nad Łabiwciom sidył”. Historia o strasznym zwierzu, wielkim jak przycerkiewna dzwonnica… Chcecie wiedzieć, co było dalej? Słuchajcie Radio Lemko w piątek (10.06.2016r.) o godzinie 19.00, powtórka w sobotę i niedzielę o 18.00. Zapraszamy nie tylko dzieci! :) W programie, będziemy mówić o konkursie dla dzieci, organizowanym wspólnie przez Lemkoland i Radio Lemko! Więcej informacji już niedługo na naszej internetowej stronie.

Bajkę można przeczytać w książce „Jak lypniane sonce do micha imaly”, wydanej
w 2001 r. przez ŁZPiT „Kyczera” z Legnicy.

DO FILMU_plansza1