* Зо сьпівом понад границями / Ze śpiewem ponad granicami *

Декотры бесідуют, же мало што знає люди так поєднати як музыка – а юж напевно нашых люди з обох стран границі. Памятаючы на тоты слова, хор діючий при грекокатолицкій церкви в Кракові концертувал в руснацкым селі Бехерів по словацкій страні Карпат. Про історию і будуче хору повідят Вам його члены. Почуєте тіж про саму візиту хористів в Бехерові і гостинніст місцевой громады – хоцкі невеликой, але при тым барз енергічной. А вшытко прикрашене награнями Службы Божой і концерту церковной музыкы в бехерівскым храмі. Щыро просиме!

Емісия в понедільок (20.06.) о год. 19.00.
Повторіня в віторок і середу о 21.00, а в неділю о 19.00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Wielu twierdzi, że nic tak nie umie łączyć ludzi jak muzyka – a już na pewno Rusnaków po obu stronach granicy. W myśl tych słów, działający przy greckokatolickiej cerkwi w Krakowie chór koncertował w rusnackiej wsi Becheriv po słowackiej stronie Karpat. O historii i przyszłości chóru opowiedzą Wam jego członkowie. Usłyszycie też co nieco o samej wizycie chórzystów i gościnności mieszkańców wsi – choć niewielkiej, to jednak bardzo prężnej. A wszystko w towarzystwie fragmentów Świętej Liturgii oraz koncertu muzyki cerkiewnej, które miały miejsce w becherowskiej świątyni. Serdecznie zapraszamy!

Emisja w poniedziałek (20.06.) o godz. 19.00.
Powtórka we wtorek i środę о 21.00, a w niedzielę o 19.00.

IMG_6815