* Сьвіт під Кычером / Świat pod Kyczerom *

25. червця 2016р. зачне ся 19 едиция Медженародного Фольклорного Фестівалю «Сьвіт під Кычером». Того рока на фестіваловой  сцені, свою культуру, запрезентуют ґрупы з Тайвану, Індий, Турциі, Колюмбіі, Сербіі, Словациі, Чех, Ізраіля, Росиі і Польщы.  Ансамблі, так як в попередніх роках будут выступувати на Нижнім Шлеску і на Лемковині. Веце про тоту подію на ФП Фестівалю «Світ під Кычером».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25. czerwca 2016r. rozpocznie się 19 edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerom”. W tym roku na festiwalowej scenie, swoją kulturę, zaprezentują grupy z Tajwanu, Indii, Turcji, Kolumbii, Serbii, Słowacji, Czech, Izraela, Rosji i Polski. Zespoły, tak jak w ubiegłych latach będą występowały na Dolnym Śląsku i na Lemkowynie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia na FP Festiwalu „Świat pod Kyczerom”

świat pod kyczerom