* Руснацкы мельодиі в рытмі вальця / Rusnackie melodie w rytmie walca *

Може быти англицкій або віденьскій. Штраус, Двожак? Не лем они! Лемкы тіж грали, сьпівали і танцювали в такых рытмах. Дізнате ся кус о технічных справах, а през мельодийну історию перепровадят нас руснацкы ансамблі з обох стран Карпат. Просиме Вас на музычну авдицию з циклю „Нашы Сьпіванкы” :)

Премєра в пятницю о год. 19.00, повторіня в суботу і неділю о 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Może być angielski lub wiedeński. Strauss, Dvořák? Nie tylko oni! Łemkowie też grali, śpiewali i tańczyli w takich rytmach. Dowiecie się, jak walc wygląda od strony technicznej, a przez historię opowiedzianą muzyką przeprowadzą nas rusnackie zespoły z obu stron Karpat. Zapraszamy na audycję muzyczną z cyklu „Naszy Śpiwanky” :)

Premiera w piątek o godz. 19.00, powtórki w sobotę i niedzielę o 21.00.

walc2