* Лемківска пасіка в Ждыни [ФІЛЬМ] * Łemkowska pasieka w Zdyni [FILM] *

Вересен то в Пшемкові час пчелярів, котры од 17 років презентуют своє добро на Святі Меду і Вина. Серед выставців сут тіж лемківскы пчелярі з чужыны і Лемковины, а і нашу музыку мож послухати :) В найближшу суботу смыком потягнут „Сестры Бочнєвич”, а в неділю на сцені заграют, засьпівают і затанцюют ансамблі „Ластівочка” і дітяча група „Ластівчата”. Тото вшытко уж за пару дни, а гнеска просиме Вас обізріти фільм о лемківскій родині зо Ждыні, котра од діда до внука тримат традицию пчеляріня. Специяльні для Вас заризикували сме і зазріли під дашок неєдного улия :D Петра Кащака зо сыном Павльом, богатырів нашого фільму, стрітите особисті в Пшемкові в найближшый вікенд :)
– – – – – – – – – – – – –
Wrzesień to w Przemkowie czas pszczelarzy, którzy od 17 lat prezentują swoje dobra na Święcie Miodu i Wina. Wśród wystawców są również łemkowscy pszczelarze z obczyzny i Łemkowszczyzny, a i naszej muzyki można posłuchać :) W najbliższą sobotę smykiem pociągną Sestry Boczniewicz, z kolei w niedzielę na scenie zagrają, zaśpiewają i zatańczą Zespół Łastiwoczka i dziecięca grupa „Łastiwczata”. To wszystko już za kilka dni, a dziś zapraszamy do obejrzenia filmu o łemkowskiej rodzinie ze Zdyni, która od dziadka do wnuka utrzymuje pszczelarską tradycję. Specjalnie dla Was zaryzykowaliśmy i zajrzeliśmy pod daszek niejednego ula :D Piotra Kaszczaka z synem Pawłem, bohaterów naszego filmu, spotkacie osobiście w Przemkowie w najbliższy weekend :)