* Слуховиско „Три жены під оріхом” / Słuchowisko „Trzy kobiety pod orzechem” *

Просиме Вас на другу част слуховиска, де мож буде почути фраґмент книжкы „Три жены під оріхом”. Сесе оповіданя, написане без Вацлава Панковчіна, гварит о Маракеши як єдным з сіл на всіднiй Словациі. Радит тіж о його жытелях, котрых путуваня на земли особливо лучыт ся з тым, што для гнешньой наукы доцяп вібче, а лишыло ся іщы даґде як віра в чары, грокы, проявліня, стрічы з духами або святыма.

Вацлав Панковчін гродил ся 21 мая 1968 рока в Гуменным, але молоды рокы перебыл в Папіні, селі, на подобу якого створил Маракеш. По завершыню середньой школы перенюс ся до Братиславы, де студиювал журналістику. Там працювал і дебютувал, пак выдавал дальшы творы. Маючы 30 років, гмер нечекані.

Книжку „Три жены під оріхом” перевюл до лемківского языка Петро Криницкій, котрий переложыл был тіж такы творы як „Малий Прінц”, „Бомбель” і „Віні Пу”. Сіштырі публікациі замыкают ся в серию „Ґолем”, яку выдає Стоваришыня Лемко Тавер.

На проґрам просиме в середу на годину 19.00, а повториме го для Вас г неділю о 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was na drugą część słuchowiska, w którym będzie można usłyszeć fragment książki „Trzy kobiety pod orzechem”. To napisane przez Václava Pankovčína opowiadanie mówi o Marakeszu, rzekomej wiosce na wschodniej Słowacji, i o jego mieszkańcach, których ziemska wędrówka osobliwie łączy się z tym, co dla dzisiejszej nauki jest zupełnie obce, a pozostało jeszcze gdzieniegdzie w postaci wiary w czary, uroki, objawienia, spotkania z duchami i świętymi.

Václav Pankovčín urodził się 21 maja 1968 roku w Humennem, ale młode lata przebywał w Papínie, wiosce, na wzór której stworzył Marakesz. Po zakończeniu szkoły średniej przeniósł się do Bratysławy, gdzie studiował dziennikarstwo. Tam również pracował, debiutował i wydawał kolejne utwory. Mając 30 lat, niespodziewanie zmarł.

Książkę „Trzy żony pod orzechem” przetłumaczył na język łemkowski Piotr Krynicki, który przełożył był też takie takie dzieła jak: „Mały Książe”, „Bombel” і „Kubuś Puchatek”. Wszystkie cztery wchodzą w skład serii „Golem” wydawanej przez Stowarzyszenie Lemko Tower.

Na program zapraszamy w środę na godzinę 19:00, a powtórzymy go dla Was w niedzielę o godzinie 21:00.

Książka