* Лемківскє облечыня [ФІЛЬМ] / Łemkowski ubiór [FILM] *

Лемківскы народны ансамблі станули перед задачом одтворіня традицийного строю, лем нихто ся не сподівал, як далеко сігат його істория. По штырьох роках дошліджынь і гляданя архівальных материялів по цілым сьвіті ЛАПіТ „Кычера” выдаст альбум, будучий плодом праці вельох люди. Найдут ся в ним ниґде не публікуваны дотля зображыня строів Лемків. Можете всперти організацию не лем при выданю книжкы, але тіж в провадженым ремонті будинку. Веце на фільмі оповіст Юрко Стариньскій – ведучий „Кычеры”.
– – – – – – – – – – – – – – – –
Łemkowskie zespoły folklorystyczne stanęły przed zadaniem odtworzenia tradycyjnego stroju, jednak nikt się nie spodziewał, jak daleko sięga jego historia. Po czterech latach badań i poszukiwań materiałów archiwalnych na całym świecie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” / ЛАПіТ „Кычера”wyda album, będący owocem pracy sztabu ludzi. Znajdą się w nim niepublikowane nigdzie dotąd ilustracje ubioru Łemków. Możecie wesprzeć organizację nie tylko przy wydaniu książki, ale również w trwającym obecnie remoncie siedziby. Więcej na filmie opowie Pan Jerzy Starzyński – przewodniczący „Kyczery”.