* Незнана істория лемківского строю / Nieznana historia łemkowskiego stroju *

Недавно опублікували сме фільм о плянуваній публікациі „Кычеры”, яка презентувати буде історию лемківского облечыня. Мали сме можливіст вказати Вам лем кавальчык потужного материялу, котрий найде ся в книжці. Тото, што сме виділи в Пана Юрка Старинського, перешло нашы сподіваня, публікация напевно буде для вшыткых заскочыньом! Хтіли сме, жебы фільм был коротком презентацийом выдавничой діяльности організациі і заповіл тото выданя, лем не спосіб речы о ним пару слів. Прото рішыли сме, же веце о самій книжці будете могли почути в авдициі, в котрій п. Юрко детальнійше оповідят о материялах найденых в ріжных куточках сьвіта, одциґанят історию і одкрыют перед Вами незнаны дотля факты.

Просиме Вас щыро на програм „Незнана істория лемківского облечыня” в пятницю (7 жовтня) о год. 19.00.
Повторіня выемітуєме в неділю (9 жовтня) о год. 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niedawno opublikowaliśmy film o planowanej publikacji „Kyczery”, jaka prezentować będzie historię łemkowskiego ubioru. Mieliśmy możliwość pokazania Wam jedynie niewielkiej części potężnego materiału, który znajdzie się w książce. To co zobaczyliśmy u Pana Jerzego Starzyńskiego przeszło nasze oczekiwania, publikacja z pewnością będzie dla wszystkich zaskoczeniem! Chcieliśmy, aby film był krótką prezentacją wydawniczej działalności organizacji i zapowiedział niniejsze wydanie, jednak nie sposób powiedzieć o nim tylko kilka słów. Dlatego zdecydowaliśmy, że więcej o samej książce będziecie mogli usłyszeć w audycji, w której p. Jerzy szczegółowo opowie o materiałach odnalezionych w różnych zakątkach świata, zada kłam historii i odkryje przez Wami nieznane dotąd fakty.

Serdecznie zapraszamy Was na program „Nieznana historia łemkowskiego ubioru” w piątek (7 października) o godz. 19.00.
Powtórkę wyemitujemy w niedzielę (9 października) o godz. 21.00.

d7n_3515_mniejsze

Фот. Петро Кузяк / Fot. Piotr Kuziak