* Лемко на рингу * Łemko na ringu *

Заран в Бардейові (Словация) наш камарат Давид Сьвєрчыньскі буде бороти ся о пас International Champion Profi в формулі К-1.

25-літній Давид з Криниці то молдий Лемко, котрого дідове походили з Ґладышова i Баницi. Він все з гордістю зазначат своє походжыня – коли выходит на ринг, пригрыват му лемківска музика, а на своіх короткых ногавках має вышиту русиньску фану з медведьом. Навет його колегы з клюбу разом з ним тренуют в ритмі нашых сьпіванок. На штоден Давид тренує та є інструктором кік-боксингу і муай-тай в клюбі УКС Астра Криніца-Здруй. Скінчыл Політехніку Краківску з титулом магістер інжынер. Його категорія вагова і ріст: 81кг, 175цм.

Хто має можливіст, заохочаме заіхати до Бардейова, штобы підтримати Давида. Гев найдете дрібниці подіі: https://www.facebook.com/events/764028356996360/

Jutro w Bardejovie (Słowacja) nasz przyjaciel Dawid Świerczyński będzie walczył o pas International Champion Profi w formule К-1.

25-letni Dawid z Krynicy-Zdroju to młody Łemko, którego dziadkowie pochodzą z Gładyszowa i Banicy. On zawsze z dumą zaznacza swoje pochodzenie – kiedy wchodzi na ring, przygrywa mu łemkowska muzyka, a na swoich spodenkach wyszytą ma rusińską flagę z niedźwiedziem. Nawet jego koledzy z klubu razem z nim trenują w rytmie naszych piosenek. Na co dzień Dawid trenuje i jest instruktorem kick-boxingu i Muay Thay w klubie UKS Astra Krynica-Zdrój. Skończył Politechnikę Krakowską z tytułem magister inżynier. Jego kategoria wagowa i wzrost: 81kg, 175cm.

Kto ma możliwość, zachęcamy aby pojechał do Bardejova, żeby wesprzeć Dawida. Tutaj znajdziecie szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/764028356996360/

kb-1 kb-2 kb-3 kb-4 kb-5 kb-6 kb-7 kb-8 kb-9 kb-10 kb-11 kb-12