* Dawid wygrał !!! *

Відоміст з остатньой хвилі !

Давид Сьвєрчыньскі выграл з Лукашом Дебнаром з Прешова і здобыл пас Медженародового Чемпіона Словациі.

Гратулюєме !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wiadomość z ostatniej chwili !

Dawid Świerczyński wygrał z Lukášem Debnárem z Prešova i zdobył pas Międzynarodowego Mistrza Słowacji.

Gratulujemy !

kb-2