* З мікрофоном серед ватрян / Z mikrofonem wśród watrowiczów *

Щыро просиме на проґрам посвячений тогорічным Лемківскым Ватрам в Ждыни і Лугах. Іщы на хвильку вернеме ся помедже шатра, де наш редактор Ярко Стремецкій перевюл анкєту, зьвідуючы, што нам ся гын подабат і што нам ся не видит. Ватряне поділили ся з ним своіма вражынями і заувагами. Не бракне тіж музикы ансамблів, котры выступували на тых фестівальовых сценах.

Емісия проґраму в четвер 17.08 о год. 19.00. Повторіня в суботу і неділю о 21:00. Будте з нами!

Serdecznie zapraszamy na program poświęcony tegorocznym Łemkowskim Watrom w Zdyni i Ługach. Jeszcze raz na chwilę powrócimy między namioty, gdzie nasz redaktor Jarek Stremecki przeprowadził ankietę, pytając o to, co się podoba i co zupełnie nam nie w smak. Watrowicze podzielili się z nim swoimi wrażeniami i uwagami. Nie zabraknie również muzyki zespołów, występujących na tych festiwalowych scenach.

Emisja programu w czwartek 17.08 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 21.00. Bądźcie z nami!

Фот. Ярко Стремецкій / Fot. Jarosław Stremecki