* Під небом Ниского Бескиду / Pod niebem Beskidu Niskiego *

Маме можливіст обізрити Лемковину з погляду пташачого льоту. На фільмі вказаны сут нашы горы, лісы, церквы, цмонтері і села, котрых юж неє. Рекомендуєме Вам на хвильку ся затримати і задумати над тым образом. Крас наша земличка! <3
– – – – – – – – – –
Mamy możliwość zobaczyć Łemkowynę w lotu ptaka. Na filmie ukazane są nasze góry, lasy, cerkwie, cmentarze i wsie, których już nie ma. Zachęcamy Was, by na chwilkę się zatrzymać i oddać refleksji nad tym obrazem. Piękna jest nasza ziemia! <3