* Де и як глядати своі корені? / Gdzie i jak szukać swoich korzeni? *

Просиме на реляцию зо стрічы з Грицком Суханичом и Ваньом Рубичом, котра одбыла ся на Ватрі в Ждыни. Хлопчыска оповідят о гляданю корени и преведут нас през ріжного рода документы, в якых найдеме інформациі о давных часах на Лемковині. Дознаме ся тіж о іх праці при реновациі памяток. Проґрам для тых, котры хцут веце знати о тім, кым сут.

Емісия проґраму в понедільок 30.10 о 20:00, повторіня на конец тыжня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na relację ze spotkania z Grzegorzem Suchaniczem i Janem Rubiczem, która odbyła się na Watrze w Zdyni. Chłopaki opowiedzą o poszukiwaniu korzeni i przeprowadzą nas przez rozmaite dokumenty, w jakich znajdziemy informacji o przeszłości Łemkowszczyzny. Dowiemy się również o ich pracach renowacyjnych nad pomnikami. Pogram dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej o swojej tożsamości.

Emisja programu w poniedziałek 30.10 o 20:00, powtórki pod koniec tygodnia w sobotę i niedzielę o 16:00.

фот. Бартош Кєлтыка / fot. Bartosz Kiełtyka