* Lemko Extreme! *

Скочыл з падохраном, перебiг 150 км в Лемковина Ультра Трейль, а шліды Лемків в формi фаны лишыл у підставi найвыжшого вершка Землі – Монт Евересту. Чым іщы зачудує нас найбарже активний Лемко місяця? Просиме на авдицию, в котрій Петро Левкович в бесіді з Наталійом Ціолком оповіст о дотеперішніх ініциятывах і плянах, даст тіж пару цінных вказівок.

Емісия проґраму в середу 1 листопада о 20:00, повтаряме в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Skoczył ze spadochronem, przebiegł 150 km w Łemkowyna Ultra Trail, a ślad po Łemkach w postaci flagi zostawił u podnóży najwyższego szczytu Ziemi – Mount Everestu. Czym jeszcze zadziwi nas najbardziej aktywny Łemko miesiąca? Zapraszamy na audycję, w której Piotr Lewkowicz w rozmowie z Natalią Ciołką opowie o dotychczasowych inicjatywach i planach, a także udzieli kilka cennych wskazówek.

Emisja programu w środę 1 listopada o 20:00, powtarzamy w sobotę i niedzielę o 18:00.

джерело / źródło: https://facebook.com/lemlewkowicz