* Як кава Якобс – три в єднім! / Jak kawa Jacobs – trzy w jednym! *

Сьпівати – то нелегка робота, але хто повідал, же треба ю робити самому? Скликуєш камаратів і юж маш бетярску дружыну! А што з того вшыткого выйде, коли дочыниш порядну менаджерку? Дознате ся од самых Лабірскых Бетярів! Роланд Ґуба, Петро і Денис Зятик i пані Анна Реґрутова в динамічній і свобідній бесіді оповідят о тім, з чого сут рады і што выкликує велькє страпліня. Буде і кус провокаций, але тому виноватий наш редактор. При нагоді послухаме найновшого цедечка Лабірскых Бетярів, а хто хотіл бы такє чачко выграти – най прудко влучат наше радіо!

Емісия в понедільок 04.12 о годині 20:00, повторіня в суботу і неділю о годині 16:00 на www.radio-lemko.pl

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Śpiewanie – to robota nielekka, ale czy ktoś mówił, że tylko dla jednej osoby? Zwołujesz kumpli i już masz betiarską (łobuzerską) drużynę! A co z tego będzie, jak dodasz porządną panią menadżer? Dowiecie się od samych Labirskych Betiariv! Roland Guba, Peter i Denis Zjatik oraz pani Anna Regrutova w dynamicznej i luźnej rozmowie opowiedzą o tym, co sprawia im radość i kosztuje wiele nerwów. Będzie i trochę prowokacji, a to za sprawą naszego redaktora. Przy okazji posłuchamy najnowszej płyty zespołu Labirsky Betiare, a kto zechce mieć taką płytę na własność – niech szybko włącza nasze radio!

Emisja w poniedziałek 04.12 o godzinie 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o godzinie 16:00 na www.radio-lemko.pl

Лабірскы Бетяре, фот. Укач Медвід
Labirsky Betiare, fot. Lukáš Medviď