* Они не давали – бо ганьбы не мали, а я не просила – бо єм ся ганьбила! / Oni nie dawali – bo wstydu nie mieli, a ja nie prosiłam – bo się wstydziłam! *

Так о скупій гостині сьпівали нашы предкы. 45. едиция Маковицкой Струны мала наголовок „На гостині”, але нияк не была то гостина скупа! Щедро звучали зо сцены співанкы,  не бракувало радости і слез. Засядте на місци публикы і послухайте не лем музику, але тіж тото, што думают самы артисты Маковицкой Струны. Най нихто не одыйде з гостины з порожніма руками!

Емісия в середу 6.12. о 20:00 годині, повторіня в суботу і неділю о 18:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tak o skąpej gościnie śpiewali nasi przodkowie. 45. edycja Makovickiej Struny miała tytuł „Na hostyni”, ale w żadnym wypadku nie była to gościna skąpa! Ze sceny pobrzmiewało mnóstwo pieśni, nie brakowało radości i łez. Siądźcie w miejscu publiczności i posłuchajcie nie tylko muzyki, ale również tego, co opowiedzieli sami artyści Makovickiej Struny. Niech nikt nie odchodzi z gościny z pustymi rękoma!

Emisja w środę 6.12. o godz. 20:00, powtórka w sobotę i niedzielę o 18:00.

На фото Денис і Петро Зятик з Лабірце
на Маковицкій Струні (фот. Ладислав Цупер)

Na fotografii Denis i Peter Zjatik z Medzilaborec
na Makovickiej Strunie (fot. Ladislav Cuper)