* В пчолах божого є духа іскорка / W pszczołach boskiego jest ducha iskierka *

… В пчолах божого є духа іскорка

/Вергілій/

… W pszczołach boskiego jest ducha iskierka

/Wergiliusz/

Мед, віск, прополіс – найбарже популярны продукты пчелярскы. Што іщы дают пчолы? Ци мож ся з нима доґадати? О духовім значыню праці пчеляря оповіст велькій пасийонат пчіл, Андрий Прибыло. Дознаме ся, медже іншыма, як роблят пчолы, хто сьпіват в улию і о чым треба памятати в контакті з тыма божыма сотворінями.

Просиме на проґрам в пятницю 8.12. о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Miód, wosk, propolis – najpopularniejsze produkty pszczelarskie. Co jeszcze dają pszczoły? Czy można się z nimi dogadać? O duchowym znaczeniu pracy pszczelarza i nie tylko opowie wielki pasjonat pszczół, Andrzej Przybyło. Dowiemy się, między innymi, jak pracują pszczoły, kto śpiewa w ulu i o czym należy pamiętać w kontakcie z tymi bożymi stworzeniami.

Zapraszamy na audycję w piątek 8.12. o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę również o 20:00.

Емілія Ґардоцкі і Андрий Прибыло
Emilia Gardocki i Andrzej Przybyło