Одтворили лемківскє облечыня / Zrekonstruowano łemkowskie stroje

Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера” піднял ся реконструкциі елементів лемківского облечыня, представленых в архівальных материалах. В Радіо Лемко могли сте почути о бадавчых досьліджынях пана Юрка Стариньского, ведучого „Кычеры, котры протягом парох років зберали зображыня Лемків в ріжного рода публикациях, на стінах святинь, в приватных і музеальных збірках, тай іншых. Досьліджыня было підставом до створіня книжкы о лемківскым облечыню, але тіж дозволило на реконструкцию святочных лахів, до котрых давно Лемкы ся облікали. Вдякы фінансуваню проєкту през Народний Центр Культуры повело ся одтворити облечыня з Боднаркы, Злоцкого, Команчы і Завадкы Риманівской на основі уникальных знимок і старых примірників. Реконструкция лемківского облечыня змінят погляд на Лемків, котрий сформувал ся на основі попередніх досьліджынь, адже вказало ся, што до сельского середовиска перешли елементы міщаньской моды, аж і шляхецкой. Приміром такого облечыня є шуба, обшыта баранком і футром лишкы, звана през Лемків ментом, котру жены вдівали на великє торжество. Мужове облікали ся до гуні з крылами. На потребы реконструкциі Кычера спілпрацювала з професийональныма майстернями. На знимках можете видіти членів ансамблю в одтвореных лахах, а в часі фестівалю „Сьвіт під Кычером” в 2020 році буде вказаня іх на сцені шырокій публиці.

– – – – – – – – – – – – –

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” podjął się zrekonstruowania elementów łemkowskiego stroju, przedstawionych w materiałach archiwalnych. W Radio Lemko mogliście usłyszeć o badaniach pana Jerzego Starzyńskiego, kierownika Kyczery, który w ciągu kilku lat gromadził ilustracje Łemków w różnego rodzaju publikacjach, na świątynnych freskach, w prywatnych oraz muzealnych kolekcjach i innych. Badania były podstawą do stworzenia książki o łemkowskim ubiorze, ale również pozwoliło na rekonstrukcję świątecznych strojów, ubieranych dawniej przez Łemków. Dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Kultury udało się odtworzyć stroje z Bednarki, Złockiego, Komańczy i Zawadki Rymanowskiej na podstawie unikatowych fotografii i starych egzemplarzy ubioru. Rekonstrukcja łemkowskiego ubioru zmienia postrzeganie Łemków, sformowane na bazie dotychczasowych badań, okazało się bowiem, że do środowiska wiejskiego przenikły elementy mody mieszczańskiej, a nawet szlacheckiej. Przykładem takiego ubioru jest szuba, obszyta barankiem i futrem lisa, zwana przez Łemków mentą, zakładana przez kobiety na wyjątkowe uroczystości. Mężczyźni ubierali hunię z kryłami. Na potrzeby rekonstrukcji Kyczera współpracowała z profesjonalnymi pracowniami. Na zdjęciach możecie zobaczyć członków zespołu w odtworzonych ubraniach, a w czasie festiwalu „Świat pod Kyczerą” w 2020 roku odbędzie się prezentacja na scenie przed szeroką publiką.

Обізрий фільм о досьліджынях над лемківскым облечыньом. *** Obejrzyj film o badaniach nad łemkowskim ubiorem.

знимкы з архіву ЛАПіТ Кычера / zdjęcia z archiwum ŁZPiT Kyczera