* Слyховиско – Мирослав Нагач „Бомбель” * Słuchowisko – Mirosław Nahacz „Bombel” *

„Дай Боже добриден! Витам вас сяк-так, хоц-як, абы-як. Я Бомбель на затриманці, бо сіджу праві ту, прото на затриманцi…” – такыма словами зачынат свою оповіст головний герой другой книжкы Мирослава Нагача пн. „Бомбель”. Публікация в языку лемківскым зявила ся в 2014 р. з ініціатыви видавництва Лемко Тавер. То уж друга книжка з сериі „Ґолем”, котра презентує переклады сьвітовой літератутры. Перший в сериі был „Малий Прінц” Антуана де Сент-Екзюпері. Так єдну, як і другу книжку на нашу мову переложил Петро Криницкий.
Запрашаме на слухаовиско !
Фрагмент „Бомля” почуєте в неділю о год. 19.00. Повторіня в понедільок тіж о 19.00.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
„No więc cześć i strzałka. Jestem Bombel na przystanku, bo siedzę właśnie tu, i dlatego na przystanku” – takimi słowami zaczyna swoją opowieść główny bohater drugiej książki Mirosława Nahacza pt. „Bombel”. Publikacja w języku łemkowskim pojawiła się w 2014 r. z inicjatywy wydawnictwa Lemko Tower. To już druga książka z serii „Golem”, która prezentuje tłumeczenia dzieł literatury światowej. Pierwszym z serii był „Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry. Zarówno jedną, jak i drugą książkę na nasz język przetłumaczył Piotr Krynicki.
Zapraszamy na słuchowisko !
Fragment „Bombla” usłyszycie w niedzielę o godz. 19.00. Powtórka w poniedziałek również o 19.00.

Bombel