* Забава в Лігниці (Коссак) * Zabawa w Legnicy (Kossak) *

Обізрийте, як ся бавлят молоды Лемкы :-) А якы сут креатывны! Котры перебраня найбарже ся Вам подабают ?

Автором знимок є Югаска Сьпяк.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obejrzyjcie, jak się bawią młodzi Łemkowie :-) A jakże są kreatywni ! Które przebrania najbardziej się Wam podobają ?

Autorem zdjęć jest Joanna Śpiak.

1 2 3 4 5 6 7 8