* „Там на горi черешенька”. Награня з тереновых досліджынь професора Романа Райнфуса * „Tam na hori czereszeńka”. Nagrania z badań terenowych profesora Romana Reinfussa *

Wydawca: Fundacja Stara Droga
Współpraca: Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Skład i projekt graficzny: Studio Format
Druk: Petit

1 2 3 4 5