* Слово на Велькій Піст * Słowo o Wielkim Poście *

Од покаяня до очыщчыня, од долгых духовых рыхтувань до Світлой Пасхы. Не о мясо лем іде, а о штоси веце ! О сенсі Велького Посту буде радила Наталія Ціолка. Запрашаме до выслуханя аудициі. Просиме на год. 19.00 в суботу. Повторіня як все, в неділюо год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Od nawrócenia do oczyszczenia, od długich duchowych przygotowań do Paschy. Nie o mięso tylko chodzi, a o coś więcej ! O sensie Wielkiego Postu będzie mówić Natalia Ciołka. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Sobota godz.19.00. Powtórka jak zawsze, w niedzielę o godz.13.00.

audycja