Пінязи не треба, лем фалаток хліба / Pieniędzy nie trzeba, tylko kawałka chleba

Таку сентенцию выповіли дзядови на суді – і зато дзяд далі мусит ходити по жебраню. Так колиси люде прібували сой пояснити, чом єдным фурт лем ся щестит і каре, а другы не встигают одганяти ся од старунків. Люде хтіли тіж зрозуміти, чом іхні циґаньскы сусіде все сут хытры, а жыдівскы – богаты. Жебы дати сой полеготу в тых роздумуванях, наш нарід творил ріжны приповідкы, леґенды і оповісткы. Під конец ХІХ столітя етноґрафы незморені записували народну творчіст. Завдякы тій тяжкій роботі вченых тепер Грицко Суханич може Вас запросити на стрічу з автентичныма леґендами і оповістками од Старой Любовні і Свидника.

Премієра проґраму в середу 12.05.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Taki wyrok usłyszał dziad w sądzie – i dlatego dalej musi chodzić na żebry. Tak kiedyś ludzie próbowali sobie wyjaśnić, dlaczego jednym zawsze sprzyja szczęście, a drudzy nie nadążają z opędzaniem się od kłopotów. Próbowano też zrozumieć, czemu cygańscy sąsiedzi są zawsze sprytni, a żydowscy – bogaci. Aby ulżyć sobie w rozmyślaniach, ludność w Karpatach tworzyła różne przysłowia, legendy i opowiadania. Pod koniec XIX stulecia etnografowie niestrudzenie zapisywali owoce tej ludowej twórczości. Dzięki ciężkiej pracy naukowców dziś Grzegorz Suchanicz może zaprosić Was na spotkanie z autentycznymi legendami i opowiadaniami z okolic Starej Lubowni i Svidnika.

Premiera programu w środę 12.05.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.