Дорога до джерел гнешнього сьвіта. Oдвиджаме Грецию / Podróż do kolebki cywilizacji. Odwiedzamy Grecję

Певно долго ждете заслуженого, жаданого одпочынку? Кєд так, та ідеме ґу Вам з цєкавом подорожничом думком. В найближшій авдициі почуєте о грецкых екскурсиях до знаных и незнаных місц в Атенах и околици. Дoзнате ся, коли найліпше поіхати до грецкой столиці, што може Вас там зачудувати, де можете дашто добре зісти и очывидно як познавати місто. Атены мают неєдно лице, а вшыткы сут цінны: прастара спадковина, iсторичны місця, джерела культуры гнешнього сьвіта (політикы, математикы, істориі, медицины, архітектуры…). Насущний ден Греків тіж єст цєкавий. Для вытрималых подорожників маме бонуса – Атены як выіздову базу на єдно- ци кількадньову ексурсию. Маме надію, же по выслуханю авдициі забажыт ся Вам грецкой пригоды. Тоты, котры были юж в тій вынятковій метрополиі, бесідуют, же можна єй полюбити або зненавидіти. Сами рішыте, кєд там будете!

Нa премієру красьні Вас просиме в середу 26.05.2021 на годину 20:00. Повтаряти будеме в суботу и неділю (29-30.05.2021) o годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Czy z niecierpliwością wyczekujecie upragnionego i zasłużonego urlopu? Jeśli tak, przychodzimy z ciekawą propozycją podróżniczą. W najbliższym programie usłyszycie o greckich wojażach do znanych i nieznanych miejsc w Atenach i okolicy. Dowiecie się, kiedy najlepiej wybrać się do greckiej stolicy, co może Was tam zaskoczyć, gdzie dobrze zjeść i oczywiście jak odkrywać miasto. Ateny posiadają wiele twarzy, wszystkie są cenne: archaiczne zabytki, historyczne miejsca, źródła współczesnej kultury. Codzienne życie Greków również jest interesujące. Dla niestrudzonych podróżników mamy bonus – Ateny jako baza wypadowa na jedno- lub kilkudniowe wycieczki. Mamy nadzieję, że po wysłuchaniu programu zamarzy się Wam grecka przygoda. Ci, którzy odwiedzili tę wyjątkową metropolię, twierdzą, że można ją kochać lub jej nienawidzić. Sami zdecydujecie, jak tam będziecie!

Na premierę programu zapraszamy w środę 26.05.2021 o godz. 20:00. Powtórki będą emitowane w sobotę i niedzielę (29-30.05.2021) o godz. 14:00.


Народна Бібліотека в Атенах / Biblioteka Narodowa w Atenach


Капнікареа / Kapnikarea


Святыня Зеуса і Панатенский Стадіон / Świątynia Zeusa i Stadion Panateński


Пізріня з горы Ликавітос / Widok z góry Lykavittos


Горб Пникс / Wzgórze Pnyks


Римска Аґора / Agora Rzymska


Римска Аґора / Agora Rzymska


Атенска Академія / Akademia Ateńska


Атенска Академія / Akademia Ateńska


Атенска Академія / Akademia Ateńska


Анафіотіка / Anafiotika

Знимкы походят з приватного архіву Маріі Вірхняньской
Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum Marii Wirchniańskiej