* Czasopismo „Lemkoland” – pierwszy numer już wkrótce ! *

Віділи сте обкладинку першого нумеру едукацийного часопису „Лемколянд”? Уж недовго буде доступний до купліня, а в Радіо Лемко діточкы будут могли послухати од Хованця і діда Семана цєкавинок о весні :-) Ждыйте новинок !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Widzieliście okładkę pierwszego numeru edukacyjnego czasopisma „Lemkoland”? Już niebawem będzie dostępny do kupienia, a w Radio Lemko dzieci będą mogły posłuchać ciekawostek o wiośnie od Chowańca i dziаdka Semana :-) Czekajcie na wieści !

lemkoland