* Лемко контра Португалец * Łemko kontra Portugalczyk *

24 квітня в Бидґощи на рингу стане Давид Сьвєрчыньскі з Криниці. Буде боров ся з португальскым заводником Яну Крузом, з котрым на початку того рока выграл Павел Біщак, Лемко з Лігниці.
Горды сме ! :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24 kwietnia w Bydgoszczy na ringu stanie Dawid Świerczyński z Krynicy-Zdroju. Będzie on walczył z portugalskim zawodnikiem Janu Cruzem, z którym na początku tego roku zwyciężył Paweł Biszczak, Łemko z Legnicy.
Jesteśmy dumni ! :-)

Wszystkie informacje znajdziecie tutaj:

http://fen-mma.com/janu-cruz-dawid-swierczynski-fen7-bydgoszcz

fen7-cruz-swierczynski