Там тіж бесідуют по нашому / Tam też mówią po naszemu

Сьпівы Нашого Роду то бодай перший того типу меджедержавний проєкт, в котрім взяли участ молоды Руснакы з обох стран Бескіда. Зас черпули з потока сьпіванок своіх дідів и подают Вам на третім цедечку аранжы, котры сильно односят ся до давного гудачыня. Артисты повекшыли ґрупу – є веце новых гудаків и сьпіваків. Вшыткы они оповідят в Радіо Лемко о пережытях повязаных з роботом при проєкті, а до того в проґрамі почуєте фалаткы награнь з альбому и будете могли го выграти в конкурсі. Одповіди на зьвіданя посылайте на info@radio-lemko.pl (ждеме до кінце лютого 2022).

Премієра проґраму в середу 23.02.2022 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (26-27.02) о год. 14:00.

– – – – – – – –

Śpiewy Naszego Rodu to chyba pierwszy tego typu międzynarodowy projekt, w którym wzięli udział młodzi Rusini z obu stron Beskidu. Po raz kolejny zaczerpnęli z potoku pieśni swoich dziadów i przekazują Wam na trzeciej płycie aranżacje, które mocno nawiązują do dawnego stylu grania. Artyści powiększyli skład – jest więcej nowych muzyków i wokalistów. Oni wszyscy opowiedzą w Radio Lemko o doświadczeniach związanych z pracą nad projektem, a Wy również usłyszycie fragmenty utworów z albumu i będziecie mieli okazję go wygrać w konkursie. Odpowiedzi na pytania przysyłajcie na info@radio-lemko.pl (czekamy do końca lutego 2022).

Premiera programu w środę 23.02.2022 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (26-27.02) o godz. 14:00.