* „O Łemkach w Muzeum Etnograficznym” * „О Лемках в Музею Етнографічным” *

24 квітня в Музею Етнографічным во Вроцлавю, проходила стріча де вказуваний был фільм о Лемках жыючых на чужыні. Запрашаме до выслуханя реляциі з той стрічы і бесіды з координаторком проєкту „Нижній Шлеск. Нарід, його звыкы, спосіб жытя, пісьні, музыка і танці”, паньом Мартом Дерейчык.
Веце в Радіо-Лемко в суботу о год. 19.00. Повторіня, в неділю о год. 13.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

24 kwietnia w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, odbyło się spotkanie, gdzie wyświetlany był film o Łemkach mieszkających na „obczyźnie”. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego spotkania i rozmowy z koordynatorką projektu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce”, panią Martą Derejczyk.
Więcej w Radio-Lemko w sobotę o godz. 19.00. Powtórka w niedzielę o godzinie 13.00.

muzeum etnograficzne