* Лемківскы гудакы cz. 2 * Łemkowscy muzykanci cz. 2 *

Петро Гойняк, Михал Олесьнєвич, Михал Коляр, Семан Гопей, Володислав Домбровскій – музыканты-легенды – Лемкы, для котрых власна тотожніст, традиция, народна музыка были цілым жытьом. Члены першой капелі ЛАПіТ „Кычера”. Друга част спомин з керівником ансамблю, п. Юрком Стариньскым.

В авдициі про першы концерты, пробы награнь репертуару – тоты што ся повели і тоты незреалізуваны. Про вплыв музыкантів на теперішнє функцийонуваня ансамблю і як молоды прібуют іх насьлідувати. Цєкавинкы з часів спілпраці з легендами.

Заохочаме послухати другу част оповісти про вынятковых люди, котрых неє уж серед нас. Вічная Ім Памят!

Емісия в четвер (16.06) о год. 19.00.
Повторіня в пятницю, суботу і неділю о год. 20.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Petro Hojniak, Mychał Oleśniewicz, Mychał Kolar, Seman Hopej, Władysław Dąbrowski – muzycy-legendy – Łemkowie, dla których własna tożsamość, tradycja, muzyka ludowa były całym życiem. Członkowie pierwszej kapeli ŁZPiT „Kyczera”. Druga część wspomnień z kierownikiem zespołu, p. Jerzym Starzyńskim.

W programie o pierwszych koncertach, próbach nagrań repertuaru – tych udanych, ale i tych niezrealizowanych. O tym, jaki wpływ mieli muzykanci na teraźniejszą działalność zespołu i jak młodzi próbują ich naśladować. Ciekawostki z czasów współpracy z legendami.

Zapraszamy do wysłuchania drugiej części opowieści o wyjątkowych ludziach, których nie ma już z nami. Wicznaja Im Pamiat!

Emisja w czwartek (16.06.) o godz. 19.00.
Powtórki w piątek, sobotę i niedzielę o godz. 20.00.

kyczera 2 600x315 kopia

Молоде поколіня гудаків з ансамблю „Кычера”.
Młode pokolenie muzykantów z zespołu „Kyczera”.
źródło: http://www.kyczera.eu/