* Підтримуєме акцию ! * Popieramy akcję ! *

krywulka

Дохід з закупу кривульки буде переказаний на ремонт креста в Липній к. Горлиц.
Панове, то вынятковий подарунок, люба напевно ся втішит :-)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Dochód z zakupu krywulki będzie przekazany na remont krzyża w Lipnej k. Gorlic.
Panowie, to wyjątkowy prezent, luba z pewnością się ucieszy :-)

http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4844711960