* «Порожня хыжа» / „Pusty dom” *

Зас маме приємніст запросити Вас на вернісаж выставы XVII едициі Лемківского Єрусалима під наголовком „Порожня хыжа”. Од 1 вересня в Ліґницкій Галериі Штукы Ring можете обзерати нову експозицию, а вернісаж буде 15 вересня o годині 18:45.
Выставу мож одвиджати до 1 жолтня 2017 рока.

Зыйдме ся на Лемківскім Єрусалимі!

– – – – – – – – – – – – – – – –

Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wernisaż XVII edycji Łemkowskiego Jeruzalem, zatytułowanej „Pusty dom”. Od 1 września w Legnickiej Galerii Sztuki Ring można oglądać nową ekspozycję, natomiast wernisaż odbędzie się 15 września o godz. 18:45.
Wystawa potrwa do 1 października 2017 r.

Spotkajmy się na Łemkowskim Jeruzalem!