* Што найгірше – чловек уж пережыл / Co najgorsze – człowiek już przeżył *

За нами головны овходы 70. річниці акциі „Вісла”. Акциі траґічной в скутках, котру памятат найстарше поколіня. Страх пред незнаным, банованя за втраченым, туга по гнешній ден – так найчастійше споминают тоту страшну подію єй сьвідкове. Проcиме выслухати спомины выселеной в 1947 р. з села Білцарева Теклі Трохановской з дому Пецух, яка рішыла поділити ся свойом історийом. Емісия проґраму в понедільок (18.09) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю, тіж о 20:00.

– – – – – – – – – – – – –

Za nami główne obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”. Akcji tragicznej w skutkach, którą pamięta starsze pokolenie. Strach przed nieznanym, tęsknota za utraconym, żal po dziś dzień – tak najczęściej wspominają to straszne wydarzenie jego świadkowie. Zapraszamy do wysłuchania wspomnień wysiedlonej w 1947 r. ze wsi Binczarowa Tekli Trochanowskiej z domu Pecuch, która zdecydowała podzielić się swoją historią. Emisja programu w poniedziałek (18.09) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę, również o 20:00.

Авторка авдициі, Наталія Цьолка, з бабом Текльом.
Autorka audycji, Natalia Ciołka, z babcią Teklą.