* Буде ярмак, буде… * Będzie jarmark, będzie… *

22 марця в Загороді Мазярскій в Лоси буде Лемківско-Поґужаньскый Великодний Ярмак.
До 8 марця творці можут зголашати ся до участи, дрібниці найдете за мотузком: http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarz…/…/jarmark-wielkanocny-1
– – – – – – – – – – – – – – – –
22 marca w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu odbędzie się Łemkowsko-Pogórzański Jarmark Wielkanocny.
Do 8 marca twórcy mogą zgłaszać chęć udziału, szczegóły znajdziecie pod linkiem: http://www.muzeum.gorlice.pl/wydarz…/…/jarmark-wielkanocny-1

logo-muzeum