* Мобілізуєме Краків ! * Mobilizujemy Kraków ! *

Гоп, гоп! Хто мешкат в Кракові, заохочаме, штобы нашол час гнеска вечером. Режысер Кшыштоф Кжыжановскі запрашат на показ свого фільму о Лемках „Нарід штоси смутний”. Головним геройом є наш приятель Ваньо з невеличкого села на Лемковині – Воловец. Неє Го уж серед нас, тот документ заховал образ Ваня, котрого треба памятати і вартат познати.
Краковяне! (І тоты родовиты, і тоты тымчасовы :-) ) Хто може – заходте!

Коли – гнеска, год. 18.00
Де – Центр Культуры Жыдівской (ul. Maiselsa 17)

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Hop hop! Kto mieszka w Krakowie, zachęcamy, aby znalazł czas dziś wieczorem. Reżyser Krzysztof Krzyżanowski zaprasza na pokaz swojego filmu o Łemkach „Naród coś smutny…”. Głównym bohaterem jest nasz przyjaciel Wanio z niewielkiej wsi na Łemkowszczyźnie – Wołowiec. Nie ma Go już wśród nas, ten dokument zachował obraz Wania, którego trzeba pamiętać i warto poznać.
Krakowianie! (I ci rodowici, i ci tymczasowi :-) ) Kto może – przychodźcie!

Kiedy – dziś, godz. 18.00
Gdzie – Centrum Kultury Żydowskiej (ul. Maiselsa 17)

film