* Одышли од нас пан Михал Романяк * Odszedł od nas pan Michał Romaniak *

Зо смутком інформуєме о смерти пана Михала Романяка, головного ініціатора будовы церкви в Михалові, долголітнього жака церкви і старосты Лемківской Ватры на Чужыні в Михалові. Пан Михал Романяк вродили ся в 1937 році во Фльоринці, на Лемковині. Одышли од нас 8 грудня.

Со святыма упокой. Вічная Памят!

Похорон зачне ся в четвер 10 грудня 2015 р. о 09.00 год. в православній церкви св. Архангела Михала в Михалові.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ze smutkiem informujemy o śmierci pana Michała Romaniaka, głównego inicjatora budowy cerkwi w Michałowie, wieloletniego żaka cerkwi i starosty Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie. Pan Michał Romaniak urodził się w 1937 roku we Florynce, na Łemkowynie. Odszedł od nas 8 grudnia.

Niech spoczywa w pokoju. Wicznaja Pamiat!

Pogrzeb zacznie się w czwartek 10 grudnia 2015r. o 09.00 godz. w prawosławnej cerkwi św. Michała Archistratega w Michałowie.

candlelight-596158_1280