* З Надійом магічні в Свята * Z Nadiją magicznie na Święta *

Запрашаме на бесіду з Андрийом Кайфашом – основательом групы «Надія». В авдициі премєрово почуєме коляды з найновшого альбуму «Магія свят» (на знимці обкладинка платні). Ансамбль «Надія» был оснований в 2008 р. В репертуарі групы мож почути фольк, рок, реґе, фанк і ска.

Увага! Маме для Вас КОНКУРС! :) Можете выграти плыту з колядами і не лем! До того з аутоґрафами членів ансамблю «Надія» :) Буде як раз на Свята! Як єй дістати?
1. Найперше удоступнити на Фейсбуку пост о тій авдициі.
2. Потім уважні слухати програм і одповісти на зьвіданя: Як великій буде наклад альбуму «Магія Свят»?
3. Своі одповіди прислайте на адрес: info@radio-lemko.pl
З поправных одповіди выльосуєме переможця :)

Авдиция в Радіо Лемко в пятницю о год. 19.00, повторіня в неділю о год. 21.00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Kajfaszem – założycielem grupy „Nadija”. W audycji premierowo usłyszymy kolędy z najnowszego albumu „Magia Świąt” (na zdjęciu okładka płyty). Zespół „Nadija” został założony w 2008 r. W repertuarze grupy można usłyszeć folk, rock, reggae, funk i ska.

Uwaga! Mamy dla Was KONKURS! :) Możecie wygrać płytę z kolędami i nie tylko! Do tego z atografami członków zespołu „Nadija” :) Będzie w sam raz na Święta! Jak ją dostać?
1. Najpierw udostępnijcie na Facebooku post o tej audycji.
2. Następnie uważnie słuchajcie programu i odpowiedzcie na pytanie: Jak duży będzie nakład albumu „Magia Świąt”?
3. Swoje odpowiedzi przysyłajcie na adres: info@radio-lemko.pl
Z poprawnych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę :)

Audycja w Radio Lemko w piątek o godzinie 19.00, powtórka w niedzielę o godzinie 21.00.

nadija